Rothenburg ob der Tauber (by yuki*)

Rothenburg ob der Tauber (by yuki*)